Kiitos vuodesta 2014!

Hyvä JCDF kollegani – ajattelin tiivistää tuntoni kuluneesta vuodesta näin blogin välityksellä. Antaa mielestäni hyvän mahdollisuuden kommentoida ja keskustella niin halutessasi.

2014 oli meille menestyksekäs vuosi. Ylitimme budjetin myynnillisesti sekä tuloksen osalta. Asiakastyytyväisyytemme on parantunut ja erityisesti palveluidemme suosittelun (NPS) jo korkea arvosana on noussut edelleen. Kilpailu on kiristynyt entisestään ja on ilahduttavaa todeta, että ulkomainonta on pärjännyt siinä hyvin. Saavutimme keskeiset tavoitteemme laskevilla mediamarkkinoilla oman markkina-asemamme jopa hieman heikentyessä. Muutamat muut ulkomainosyritykset pärjäsivät meitäkin paremmin. Olemme edelleen kiistatta markkinajohtaja, ja kannattavuutemme on erinomainen. Jatkossa onkin mitä luultavimmin tottuminen siihen, että markkina-asemamme ei kasva ulkomainonnan kasvaessa kokonaisuudessaan ja me siinä mukana.

Keskeinen tekijä v 2014 menestyksessämme on ollut kaupallinen onnistuminen yli odotusten , varsinkin alkuvuodesta 2014 POS edellä. Digitaalinen tarjoamamme on niin ikään menestynyt erinomaisesti läpi vuoden ja sen osuus kokonaisuudesta kasvaa nopeasti. Liikenneväline-tuotteiden suhteellinen kasvu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kompensoi osin muista mediaryhmistä tullutta lisääntyvää kilpailua POS sektorilla – näin ainakin 2014 jälkimmäisellä puoliskolla.

Ulkomainonta kokonaisuudessaan on saanut paljon uusia asiakkaita, erityisesti digitaalisen tarjoaman lisääntyessä. Tässä kasvussa emme ole pärjänneet markkina-asemamme mukaisesti.

Taloudellinen tehokkuutemme parani merkittävästi tehtyämme strategisen päätöksen luopua valta -osasta suuraiheita (suurtaulut ja kolmiopilarit). Tuon prosessin läpivienti kymmenine sopimusneuvotteluineen ja satoine laitepurkuineen toteutettiin ennätysajassa ja loistavin tuloksin. Kannattavuusvaikutukset v 2014 ylittivät odotuksemme.

Mainosvälineittemme laatu otettiin yhdeksi prioriteetiksi v 2014. Tapa, jolla PRIOksi nimetty ohjelma toteutettiin, hakee vertaistaan. Ja tulokset puhuvat puolestaan – yrityksen ylimmältä mahdolliselta taholta saatu tunnustus laadun parantamisesta oli merkittävää!

Henkilöstömme ammattitaito on ollut tehokkaassa käytössä v 2014. Olemme saaneet kokea runsaasti henkilökohtaisia onnistumisia kollektiivisten onnistumisten lisäksi. Henkilöstön viihtyvyys on huipussaan. Koemme tekevämme merkityksellistä työtä, ja saamme arvostusta. Olemme oppineet osoittamaan arvostustamme toisiamme kohtaan aiempaa selkeämmin ja aktiivisemmin. Koemme osaamisemme olevan hyvässä käytössä ja kehitymme työssämme jatkuvasti.

Esimiestyö ja johtaminen saivat korkeimman arvosanan 4,1 (skaalalla 1-5) kaikista vuosittain tutkimastamme kuudesta henkilöstötyytyväisyyden osa-alueesta alueesta ((Fyysinen työympäristö, Työn sisältö, Esimiestyö ja johtamistapa, Sisäinen tiedonkulku, Työn kannustavuus, JCDecaux yrityksenä ja työnantajana). Olemme panostaneet johtamiseen paljon ja pitkään. On ilahduttavaa saada todeta työn tuottavan tulosta.

Luodessani katseen tulevaisuuteen näen paljon mahdollisuuksia. Kilpailu kovenee koko ajan ja digitaalisuus on siinä keskiössä. Panostamme runsaasti pärjätäksemme digitaalisessa aikakaudessa ja uskonkin vahvasti ulkomainonnan tulevaisuuteen. Edessä on suuria sopimuskilpailutuksia ja paljon uutta investointia digitaalisella saralla. Haemme tästä kasvupotentiaalista itsellemme parhaat ratkaisut, kannattavuus mielessämme. Vahvistamme entisestään laatumielikuvaamme laajentamalla PRIO-ohjelmaa. Viemme johtamisen uudelle aikakaudelle keskittymällä yksilön itsensä johtamiseen – olemme aktiivisia, arvostamme muiden työtä, kannamme vastuumme henk koht tasolla ja viestimme jatkuvasti tekemisistämme. Näillä eväin uskon menestykseemme myös jatkossa.

Menestyksekästä Uutta Vuotta !

Klande

Vastaa