Merkityksellisyyden mittaaminen

Lanseerasimme tänä keväänä kokonaan uuden kyselyn. Vastuu ja valta – valmennuksissa määrittelimme, mitä aktiivisuus, vastuullisuus, arvostus ja viestintä tarkoittaa meille arkityössä. Ja näin syntyi AkVaArVi! – tapa toimia työkaveria arvostaen, keskustellen ja muille asioista viestien. Tarve työtyytyväisyyskyselyn uudistamiselle syntyi, kun halusimme mitata, kuinka kehitymme ja miten AkVaArVi näkyy meillä.

Kysely ei ole meidän oma vaan pohjautuu Filosofian Akatemian IMQ – kyselyyn. ”Prosessi pohjautuu Filosofian Akatemialla kehitettyyn tieteelliseen tutkimukseen perustuvaan viitekehykseen. Sen päämääränä on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisääminen. Viitekehyksen perustana ovat Edward Decin ja Richard Ryanin itseohjautuvuusteoria, Mihály Csikszentmihályin flow-teoria ja Jonathan Evansin ajattelun kaksoisprosessointiteoria. Viitekehyksen keskeiset vaikutusalueet ovat vapaus, virtaus ja vastuu.” http://www.filosofianakatemia.fi/palvelut.html

Mia Kainulainen HR-asiantuntija

Mia Kainulainen
HR-asiantuntija

Filosofian Akatemian kysely valikoitui meille, koska heidän kysymyksillä koimme saavamme vastauksen meille merkittävään asiaan; koemmeko tekevämme työtä, jolla on merkitystä ja joka on sisäisesti motivoivaa vai estääkö jokin itseohjautuvuutta ja päätöksentekoa siellä, missä työ tehdään.

Käytimme siis pohjana IMQ – kyselyn kysymyksiä ja lisätäksemme tuloksien merkityksellisyyttä meille, Filosofian Akatemian Tapani Riekin ja Karoliina Jarenkon avulla taivutimme kysymykset mittaamaan Vastuu ja Valta- valmennuksessa määrittelemäämme AkVaArVia.

Lisäsimme Filosofian Akatamian teoriaan oman teorian, jolloin syntyi meille merkityksellinen viitekehys: sisäinen motivaatio vaikuttaa suoraan aktiiviseen työtyytyväisyyteen -> aktiivinen työtyytyväisyys vaikuttaa Dekoon tulokseen. Voidaan ajatella että aktiivinen työtyytyväisyys koostuu Dekoolla neljästä osa-alueesta = aktiivisuus, vastuullisuus, arvostus, viestintä.

Seuraavassa blogissa kerron, mitä tuloksia kyselystä saimme!

Vastaa