Tulosten merkitys

Lanseerasimme tänä keväänä kokonaan uuden kyselyn. Vastuu ja valta – valmennuksissa määrittelimme, mitä aktiivisuus, vastuullisuus, arvostus ja viestintä tarkoittaa meille arkityössä. Ja näin syntyi AkVaArVi! – tapa toimia työkaveria arvostaen, keskustellen ja muille asioista viestien. Tarve työtyytyväisyyskyselyn uudistamiselle syntyi, kun halusimme mitata, kuinka kehitymme ja miten AkVaArVi näkyy meillä.

Saimme kyselyn tulokset ja siinä olikin sulattelemista. Yksinkertaiselta ja lyhyeltä vaikuttava analyysi paljastui monimutkaiseksi ja paljon ajatuksia ja mahdollisuuksia herättäväksi. Menee aikansa ennen kuin tajuamme vastausten merkityksen, sillä automaattisesti rupesimme analysoimaan uutta kyselyä vanhalla mallilla.

Mia Kainulainen HR-asiantuntija

Mia Kainulainen
HR-asiantuntija

Mikä oli koko kyselyn keskiarvo, oli ensimmäinen tieto, mihin silmämme etsivät vastausta. Sillä ei ole merkitystä, meille sanottiin. Miten niin ei! Joku numerohan sieltä kyselystä tulee kaivaa, mihin voimme kiinnittää seurannan.

Selvisi, että koko kyselyn arvosanalla ei ole merkitystä, jos halutaan miettiä vaikuttavuutta työtyytyväisyyden tai työhyvinvoinnin lisääntymisen kannalta. Eli kyselyn kokonaisarvosanaan vaikutti sellaiset asiat, joiden korjaaminen tai parantaminen ei ole merkityksellistä työtyytyväisyyden tai työhyvinvoinnin kannalta ja näin ollen se ei ole merkityksellistä yrityksen tuloksen kannalta.

Millä arvosanalla sitten on merkitystä? Tätä etsimme. Ja osittain jo tiedämme, mutta meidän täytyy päästä ensin irti vanhasta mallista. Juuri nyt olemme vasta tutustumassa uusitun kyselyn tuloksiin mm. esimiesaamuissa, henkilöstötilaisuudessa, toimintojen palavereissa, jne.

Vasta sitten kun tiedostamme kyselyn tuomat mahdollisuudet, kyselyn uudistamisella ja sen tuloksilla on merkitystä!

Vastaa